Skolernes Seriefestival 2021

I samarbejde med POV & Jonas Risvig  

INTRO

Skolernes Seriefestival er for skoleelever og er skabt i samarbejde mellem THIS, POVFilmskolen for lærere og elever samt instruktør og serieskaber, Jonas Risvig.

Skolernes Seriefestival strækker sig over hele november måned med kick-off under THIS 2021.

”Alle unge har ret til at lære det grundlæggende filmhåndværk, så de får mulighed for at udtrykke sig med de medier, de selv er storforbrugere af.” Det er idéen bag POV-projektet, og det er afsættet for Skolernes Seriefestival.

HVAD

POV stiller undervisningsmateriale til rådighed, som er enkelt at gå til, og som primært består af videoessays med ung-til-ung formidling.

Som på andre festivaler afsluttes forløbet med en konkurrence, som tager udgangspunkt i det undervisningsmateriale, eleverne har modtaget og er blevet undervist i.

Omdrejningspunktet for indholdet og konkurrencen er Jonas Risvigs serie CENTRUM.

INFO

Dato

Kick-off event: 26. oktober, 2021

09:00 – 12:00

Venue

Filmby Aarhus, Studie 1

Filmbyen 21, 8000 Aarhus C

Omfang 

6-8 lektioner i løbet af november

Produktion af en scene ud fra Jonas Risvigs CENTRUM

Tilmelding

For mere info eller tilmelding af klasse, kontakt Christa Rydeberg Aakær på chrya@aarhus.dk

Tilmelding til kick-off sker ved først til mølle og senest fredag d. 1. oktober

Læring og fagligt udbytte

Skolernes Seriefestival er en unik mulighed, der åbner dørene for medieproduktion som et læringsfællesskab, der skal styrke faglige kompetencer inden for serie- og filmgenren.

Få praktisk erfaring med at skrive, filme og redigere en scene eller et serieafsnit ud fra en velafprøvet metode, der fokuserer på praksis før teori.

Målgruppe

Udskolingselever (7., 8. og 9. klasse)

Omfang

Kick-off event i Filmby Aarhus eller via livestream fra klassen.

6-8 lektioner fordelt over november, som I selv planlægger, så det passer. POV stiller undervisningsmateriale til rådighed, som er enkelt at gå til, og som primært består af videoessays med ung-til-ung formidling.

Afsluttes med en konkurrence for alle deltagende klasser, som i grupper producerer en scene ud fra Jonas Risvigs CENTRUM. Hver klasse nominerer en kandidat, som går videre til hovedkonkurrencen om at vinde Skolernes Seriefestival 2021.

Yderligere info om konkurrencen og det, I skal producere, bliver sendt, når I modtager undervisningsmaterialet.

Om Jonas Risvig

Jonas Risvig er forfatter, producer og instruktør og har udover egne produktioner også lavet serier og tv for DR og TV Østjylland.

Han har vundet to Zulu Awards i henholdsvis 2016 og 2021, begge i kategorien Årets originale tv-program, og i 2020 blev han nomineret til TV Prisen for Bedste Børneprogram.

Sign up for newsletter